Archieven

  • demi 

Archieven kunnen worden gezien als een vorm van een bibliotheek. In veel gevallen zijn deze instellingen open voor een groot publiek, maar bevatten ze bijzondere soorten werken die je niet in andere openbare bibliotheken tegen zult komen. De werken die je in archiefinstellingen kunt vinden zijn namelijk vaak historisch van aard en bevatten unieke archiefstukken die in veel gevallen al honderden jaren oud zijn en bewaard zijn gebleven in deze archiefinstellingen. Mensen komen veelal naar dit soort instanties om een stamboomonderzoek uit te voeren en meer te weten te komen over hun eigen familie. Archieven hebben namelijk verschillende databanken van zo ongeveer iedereen die ooit in een bepaald gebied heeft gewoond.

Daarnaast worden archiefinstellingen veel gebruikt door historische onderzoekers die meer te weten willen komen over een bepaald historisch tijdperk of een bepaalde historische gebeurtenis. Archiefstukken bezitten namelijk veel originele informatie over historische tijdperken die je in geschiedenisboeken niet op een even authentieke manier terug zult vinden.

Het verschil met openbare bibliotheken is het verschil in materiaal en de manier waarop boeken worden bewaard. Openbare bibliotheken bestaan voor een groot deel uit rijen met boeken die door iedereen te lenen zijn, en hoewel archieven eveneens openbaar zijn, ligt hun collectie niet zomaar voor het oprapen. De stukken worden hier bewaard in archiefkasten en worden door het personeel voor het publiek uit de kasten gehaald. De archiefstukken mogen daarnaast ook nooit uitgeleend worden en verdwijnen aan het einde van de dag weer de archiefkasten in.

Daarnaast bestaan archieven voor een groot deel uit unieke exemplaren. Archieven bestaan niet zoals openbare bibliotheken uit massagedrukte boeken, maar vaak uit handgeschreven werken van jaren geleden waar slechts een enkel exemplaar van bestaat. Dit is een van de voornaamste redenen dat archiefstukken niet uitgeleend mogen worden. De waarde van deze stukken is namelijk volledig uniek.