demi

Archieven

  • demi 
Archieven kunnen worden gezien als een vorm van een bibliotheek. In veel gevallen zijn deze instellingen open voor een groot publiek, maar bevatten ze

Bodleian Library

  • demi 
De Bodleian Library is een van de oudste bibliotheken in Europa. Het is de grootste onderzoeksbibliotheek van de universiteit van Oxford. De collectie

Digitale tijdperk

  • demi 
Hoewel we het ons misschien niet allemaal voor kunnen stellen, zijn wij dagelijks bezig met bibliotheken. Deze bibliotheken komen misschien niet helem

Universiteitsbibliotheken

  • demi 
De meeste universiteiten hebben hun eigen bibliotheek. Deze bibliotheken worden onderhouden door de universiteit waar ze bij horen en bevatten werken

Speciale bibliotheken

  • demi 
Speciale bibliotheken richten zich meestal op een bepaald soort interessegebied en verlenen hun diensten aan een bepaalde groep mensen. Deze biblioth