Verschillende soorten bibliotheken

Archieven

  • demi 
Archieven kunnen worden gezien als een vorm van een bibliotheek. In veel gevallen zijn deze instellingen open voor een groot publiek, maar bevatten ze

Universiteitsbibliotheken

  • demi 
De meeste universiteiten hebben hun eigen bibliotheek. Deze bibliotheken worden onderhouden door de universiteit waar ze bij horen en bevatten werken

Speciale bibliotheken

  • demi 
Speciale bibliotheken richten zich meestal op een bepaald soort interessegebied en verlenen hun diensten aan een bepaalde groep mensen. Deze biblioth

Openbare bibliotheken

  • demi 
Je hebt op deze website al kunnen lezen over bibliotheken van nu, die voor een heel groot deel openbaar zijn. Het grootste aantal bibliotheken wat op

Digitale bibliotheken

  • demi 
Nu de wereld steeds meer gedigitaliseerd wordt, zal het niemand verbazen dat bibliotheken ook steeds digitaler worden. Zoals we op deze website al ver