Speciale bibliotheken

  • demi 

Speciale bibliotheken richten zich meestal op een bepaald soort interessegebied en verlenen hun diensten aan een bepaalde groep mensen. Deze bibliotheken hebben een erg grote waarde voor hun gebruikers en bevatten meestal werken die voor bepaalde soorten onderzoek zeer belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bibliotheek van een ziekenhuis. Deze bibliotheek is voor dokters en andere medische wetenschappers zeer belangrijk. Daarnaast verzamelen deze bibliotheken alle onderzoeken die in dit bepaalde ziekenhuis zijn uitgevoerd. Dit zorgt er voor dat deze bibliotheken ook een grote internationale waarde krijgen.

Daarnaast bestaan er ook nog speciale collecties. Deze collecties kunnen uit allerlei soorten materialen bestaan, zolang deze objecten maar zeldzaam, uniek en waardevol zijn. Daarnaast hebben objecten in een speciale collectie meestal een grote historische waarde. Het doel van zo’n collectie is het behouden van speciale werken. Mensen die met zo’n speciale collectie werken, zijn meestal ook veel meer dan simpelweg bibliothecarissen. Ze zijn opgeleid om met bepaalde soorten materialen om te gaan. Dit is binnen een speciale collectie dan ook heel belangrijk.

Speciale collecties kunnen bestaan uit zeldzame boeken, manuscripten, foto’s, archieven en digitale werken. Sommige bibliotheken hebben een speciale collectie die ze op een andere manier behandelen. Andere bibliotheken richten zich puur en alleen op speciale collecties.