De geschiedenis

Digitale tijdperk

  • demi 
Hoewel we het ons misschien niet allemaal voor kunnen stellen, zijn wij dagelijks bezig met bibliotheken. Deze bibliotheken komen misschien niet helem

Bibliotheken van nu

  • demi 
De bibliotheken die wij vandaag de dag kennen zijn openbaar. Zoals je op deze website misschien al hebt gelezen waren deze bibliotheken niet altijd op

Het begin

  • demi 
Bibliotheken zijn niet uit ons leven weg te denken. We gebruiken ze dan ook voor verschillende doeleinden. Je gebruikt ze als kind om te leren lezen,

Bibliotheek van Alexandrië

  • demi 
Als we het over de geschiedenis van bibliotheken hebben, kunnen we de bibliotheek van Alexandrië niet vergeten. Hoewel er helemaal niets over is van d

Religieuze bibliotheken

  • demi 
De middeleeuwen werden voor het grootste gedeelte overheerst door het christelijke geloof. Het is daarom dan ook niet raar dat bibliotheken in deze ti