Digitale tijdperk

  • demi 

Hoewel we het ons misschien niet allemaal voor kunnen stellen, zijn wij dagelijks bezig met bibliotheken. Deze bibliotheken komen misschien niet helemaal overeen met wat we onder een bibliotheek verstaan; een gebouw met daarbinnen een heel groot arsenaal aan boeken, maar kunnen worden gezien als bibliotheken.

Als student kun je je misschien afvragen hoe vaak je eigenlijk een bibliotheek bezoekt in vergelijking met de studenten van vroeger, maar probeer je daarnaast ook af te vragen hoe vaak studenten van vroeger het internet af zochten voor geschikte literatuur. Hoewel je misschien minder vaak een fysieke bibliotheek bezoekt, spendeer je waarschijnlijk evenveel tijd met bibliotheken als zij.

Een bibliotheek is niets meer dan een verzameling boeken en andere soorten documenten. In de digitale wereld van vandaag de dag zijn we hier continue mee bezig. Als het niet te maken heeft met boeken, zal het te maken hebben met onze verzamelingen van muziek, onze verzamelingen van documenten op onze computer en alle werken die wij op het internet vinden en opslaan. Hoewel deze bibliotheken geen statig instituut zullen zijn, kunnen we ze wel degelijk zien als een persoonlijke bibliotheek. We verzamelen, slaan op, bewaren het voor later en bedenken in veel gevallen een sorteersysteem dat ons helpt bij het terugvinden van onze werken. Dit wordt in bibliotheken ook gedaan.