Religieuze bibliotheken

  • demi 

De middeleeuwen werden voor het grootste gedeelte overheerst door het christelijke geloof. Het is daarom dan ook niet raar dat bibliotheken in deze tijd voornamelijk door de christelijke kerk werden beheerd. Deze bibliotheken bevonden zich voor het merendeel in kloosters en werden verzorgd door nonnen en monniken. Bibliotheken hadden in deze tijd meestal een persoon als verantwoordelijke voor het schrijven van nieuwe werken, en alle bestaande werken waren daarnaast ook zijn verantwoordelijkheid. In de meeste gevallen woonde deze persoon ook in de bibliotheek waar hij verantwoordelijkheid over had. Bibliotheken bevonden zich namelijk vaak in een apart gebouw.

Universiteiten

Met de opkomst van universiteiten rond het jaar 1088, begonnen bibliotheken ook bij het universiteitsleven te horen. Hoewel deze bibliotheken niet als het belangrijkste werk van een universiteit werden gezien, begonnen deze instellingen wel ontzettend te groeien. Universiteitsbibliotheken werden in deze tijd vooral beheerd door studenten of onderwijzers, en konden alleen bezocht worden door studenten en onderwijzers van deze instanties.

Privécollecties

Er werden ook collecties samengesteld door edellieden en koningen. In deze gevallen bepaalde de eigenaar van de bibliotheek uit wat voor soort werken deze collecties zouden bestaan, maar lag de verantwoordelijkheid voor deze bibliotheek bij een privésecretaris die werd aangesteld als bibliothecaris. Collecties die werden samengesteld door privépersonen konden door iedereen worden beheerd. In sommige gevallen bestonden deze bibliotheken uit duizenden werken en lag de verantwoordelijkheid bij een knecht.

In al deze gevallen is het belangrijk om je te bedenken dat bibliotheken niet openbaar waren. De bibliotheken konden in de meeste gevallen namelijk alleen op uitnodiging bezocht worden. Bibliotheken kwamen in deze tijd dus nog niet overeen met de bibliotheken hoe wij ze nu kennen.