De Grand Masjid bibliotheek te Mekka

  • demi 

Dit artikel gaat over een van de oudste islamitische bibliotheken ter wereld. De bibliotheek is gehuisvest in al-Masjid al-Haram, de Grote Moskee van Mekka. Het gebouw telt maar liefst negen minaretten en wordt elk jaar – tijdens de islamitische pelgrimstocht – door vele duizenden moslims bezocht. De Grand Masjid bibliotheek behelst zo’n 1000 vierkante meter en telt 15 verschillende afdelingen, die gedecoreerd zijn met schitterende koranverzen in een prachtige omlijsting, zoals die in Nederland bij BGA.nl te verkrijgen zijn. De bibliotheek is 24/7 geopend en wordt tegenwoordig voornamelijk door studenten bezocht die een opleiding religie (islam) volgen, maar ook voor de pelgrims is een bezoek aan deze bibliotheek zeker de moeite waard.

Het Abbasidische tijdperk

De Grand Masjid bibliotheek is opgericht in de 8e eeuw van onze jaartelling, toen het zogeheten Abbasidische tijdperk aanving. Het Abbasidische rijk besloeg een periode van meer dan 750 jaar waarin kunst, wetenschap, filosofie, literatuur, geneeskunde en architectuur tot grote bloei kwamen. Daarom wordt deze periode ook wel het islamitische gouden tijdperk genoemd. De nadruk werd definitief op kennis gelegd en het rijk heeft dan ook vele (islamitische) geleerden voortgebracht.

De islamitische cultuur

Tegenwoordig wordt de Grand Masjid bibliotheek te Mekka door velen beschouwd als ‘een baken van kennis’. Er zijn inmiddels meer dan 30.000 boeken beschikbaar, waaronder een aantal zeldzame exemplaren met cultuurhistorische waarde die nog uit de beginperiode van de bibliotheek stammen. Het is dan ook een gewaardeerde plek voor studenten en geleerden die zich met religieus-wetenschappelijke onderzoeken bezighouden. Dit informatiecentrum doet dus tevens dienst als wetenschappelijk instituut. Naast boeken worden uiteraard ook digitale diensten aangeboden. De Grand Masjid bibliotheek heeft zich als doel gesteld om vooral de islamitische cultuur te accentueren: daar is het tenslotte ook allemaal mee begonnen.